Godišnji skupovi

Vizualno u etnologiji i kulturnoj antropologiji (Zagreb i online, 2022.)

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva održat će se u Zagrebu od 20. do 21. listopada 2022. u Etnografskom muzeju Zagreb i Institutu za etnologiju i folkloristiku uz mogućnost slušanja online.

Ovogodišnji skup HED-a posvećen je raspravi o poetikama i politikama vizualnoga u etnologiji i kulturnoj antropologiji, uzimajući u obzir vizualne izraze – poput fotografije, ilustracija, filma, videa, umjetničkih djela, kartografskih prikaza i dr. – kao predmet i metodu etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja i interpretiranja, te kao sredstvo komuniciranja, stručnih i znanstvenih saznanja u sektoru kulture, obrazovanja, turizma i u drugim  javnim djelatnostima.

U društvenim i humanističkim znanostima vizualno je neizostavan predmet analize i izvor spoznaja o različitim aspektima kulture, ali i instrument bilježenja i prenošenja znanja.

Potreba pojedinca za kreiranjem i potrošnjom vizualnoga naročito je naglašena i ubrzana u suvremenom digitalnom dobu. Vizualno je stoga svakodnevno upregnuto u znanstveni i stručni rad, obrazovanje, arhivske, muzejske i konzervatorske djelatnosti. Razvoj tehničkih alata – fotografije, filma, digitalnih aplikacija, obrazovnih platformi, društvenih mreža, kartografskih digitalnih programa poput GIS tehnologija, digitalnih interaktivnih arhiva i sl. – kao i njihova dostupnost, omogućili su stručnjacima korištenje komunikativnih potencijala vizualnoga u brojnim praksama rada i svakodnevice.

U etnološkom i kulturnoantropološkom radu, analiza odnosa narativnih i vizualnih izraza dovodi do razumijevanja ljudskih pojedinačnih i kolektivnih iskustava, kao i procesa stvaranja i komuniciranja poruka, osjećaja i vrijednosti (simboličkih, estetskih, identitetskih i dr.).

Raznolikost i brojnost medija te njihova široka prisutnost u znanstvenom i stručnom radu, obrazovanju i javnom djelovanju nužno povezuju i premrežuju etnološki i kulturnoantropološki rad s drugim disciplinama i djelatnostima, posebno onima koje su vizualno orijentirane, kao umjetnost, dizajn, arhitektura, mediji, (digitalni) marketing, turizam i dr.

Pozivamo etnologe/inje i kulturne antropologe/inje te stručnjake/inje srodnih disciplina i obrazovne djelatnike/ice da se priključe skupu, a kao osnovne teme skupa predlažemo:

Vizualno kao objekt istraživanja u etnologiji i kulturnoj antropologiji

– S kojim i kakvim se vizualnim materijalima susrećemo u etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima? Kakvu metodologiju koristimo i razvijamo za proučavanja vizualnih materijala i informacija, posebno uzimajući u obzir njihove karakteristike (medij, vrijeme nastanka, funkciju  i dr.)?

– Koje se promjene uočavaju u fokusu i metodologiji etnološkog i kulturnoantropološkog rada na vizualnim materijalima?

– Koje su (nove) teme etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja otvorene vizualnim obratom? U kojoj su mjeri (novi) digitalni mediji (internet, društvene mreže…) redefinirali postojeća i definirali nova područja istraživanja te uvjetovali razvijanje novih istraživačkih pristupa i metoda?

Vizualno kao metoda istraživanja i interpretiranja u etnologiji i kulturnoj antropologiji

– Koja je uloga vizualnog materijala u etnografskom istraživačkom procesu? Koliko je i kako vizualno (fotografija, film, video, crtež, karta, infografika i dr.) prisutno u dokumentiranju, prikupljanju i selekciji etnografskih podataka te njihovoj analizi i interpretaciji?

– Na koji način osvijestiti i poboljšati vizualno razmišljanje u istraživačkom procesu? Kako vizualni materijal može poticati razvoj eksperimentalnih, kreativnih i kritičnih metodologija? Na koji način etnografija može doprinijeti istraživanju i interpretiranju vizualnog u drugim disciplinama?

– Koji se izazovi postavljaju pred etnologe i kulturne antropologe pri istraživanju i korištenju suvremenih tehnoloških mogućnosti?

Vizualno u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških znanja

– Koje su specifičnosti i izazovi u korištenju vizualnih materijala u stručnom arhivskom, muzejskom i konzervatorskom radu?

– Kako primjenjujemo fotografiju, animaciju, video, izložbe, plakate, prezentacije, mentalne mape, infografike u komuniciranju znanstvenih i stručnih znanja?

– Kako se etnografski sadržaji vizualno komuniciraju prema javnost i specifičnim skupinama, primjerice putem postera/plakata, promotivnih (turističkih) materijala, suvenira, (vizualnih) identiteta, ambalaže, odjeće i dr.?

– Kako se etnografski pristupi primjenjuju u drugim disciplinama i djelatnostima koje su vizualno orijentirane, npr. umjetnost, dizajn, arhitektura, mediji, (digitalni) marketing, turizam, i dr.

Vizualno kao metoda podučavanja etnoloških i kulturnoantropoloških tema

– Na koji način vizualne sadržaje primjenjujemo u podučavanju – u visokom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, specifičnim obrazovnim sadržajima (zavičajna nastava, izborna nastava, radionice, seminari)?

– U kojoj je mjeri etnografski materijal prisutan u podučavanju i koji su primjeri osmišljenih didaktičkih materijala? Mogu li vizualni materijali pomoći u razvijanju inovativnih pristupa podučavanju (primjerice u muzejskoj pedagogiji)?

Molimo da svoje prijave s naslovom teme i sažetkom do 300 riječi pošaljete do 1. srpnja 2022. godine na adresu: hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com

Kao format izlaganja moguće je odabrati klasično izlaganje (do 20 minuta) ili izlaganje u vizualnom formatu (poster, video i sl.).

Posteri će biti izloženi tijekom cijele konferencije u dvorani za predavanja, a u programu konferencije bit će predviđeno vrijeme predstavljanja sadržaja postera i odgovaranja na pitanja. Molimo Vas da postere dostavite u B1 formatu najkasnije do 1. listopada 2022.

Organizacijski i programski odbor:

Danijela Birt Katić, Marina Blagaić Bergman, Sanja Lončar, Tamara Nikolić Đerić, Željka Petrović Osmak, Tihana Rubić

Etnografije nesigurnosti – etnološki uvidi u kulturne odgovore na krizne okolnosti (online, 2021.)

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva održan je u online formatu 14. listopada 2021. godine. Programski i organizacijski odbor: Marijana Belaj, Valentina Gulin Zrnić, Andrea Manzoni, Željka Petrović Osmak, Tihana Rubić

Potaknuti korjenitom promjenom življene svakodnevice i društvene dinamike pojavom epidemije bolesti COVID-19 i potresa, Hrvatsko etnološko društvo u fokus Godišnjeg skupa 2021. godine postavlja analitički pojam nesigurnosti, promotren iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive.

Tema obuhvaća predodžbe i naracije kojima se određuje nesigurnost na razini pojedinca i skupine, odnos prema politikama upravljanja kriznim situacijama, promjene u društvenoj interakciji i življenoj svakodnevici u kriznim okolnostima, načine na koje se različiti društveni akteri nose s nesigurnošću, stvaraju novi ritam života i moguće izlaze iz kriza te imaginiraju budućnost.

Skupom se etnografski i problemski razmatra nesigurnost u okviru društvenih i kulturnih procesa potaknutih krizama tijekom 2020. i 2021. godine, ali se problematika nesigurnosti analizira i u široj povijesnoj perspektivi te u ne-kriznim okolnostima. Nakana nam je obuhvatiti raznorodna poimanja nesigurnosti u mnogostrukim kontekstima: ekološki, javnozdravstveni, socioekonomski, politički, migracijski i dr., koji nesigurnost generiraju kao kulturni i društveni fenomen.

Program i sažetci

Etnografska istraživanja na tržištu (online, 2020.)

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva održan je u online formatu 4. i 5. studenoga 2020. godine u organizaciji HED-a i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ovogodišnji međunarodni skup zamišljen je kao razmjena ideja, znanja i iskustava iz područja primjene etnografskih istraživanja i kulturnoantropoloških pristupa u analizi i rješavanju praktičnih problema u gospodarskom, javnom i civilnom sektoru. Skup je okupio međunarodne i domaće predavače koji su podijelili svoja iskustva u primjeni takvih znanja i vještina u raznorodnim kolaborativnim (ne-akademskim) projektima.

Više o predavačima i izlaganjima možete pročitati u knjižici s programom skupa i sažecima.