Arhiv HED-a

Arhiv Hrvatskoga etnološkog društva sadrži kronološki složenu dokumentaciju vezanu uz djelatnosti članova i rad Društva od njegovog osnutka 1959. godine.

Arhivsko gradivo je pohranjeno u zasebnom dijelu prostora Arhiva Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Arhiv djeluje prema Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskoga i javnog dokumentarnog gradiva Hrvatskoga etnološkog društva.

Čuvanje i obradu nadgleda Hrvatski državni arhiv. Arhivsko gradivo (16 dužnih metara) je analitički popisano i obrađeno raspoređeno prema zahtjevima arhivske struke. Arhiv sadrži obvezne primjerke Etnološke tribine, Izvješća, te Etnoloških pregleda koja su se objavljivala u izdanju tadašnjeg Saveza Etnoloških društava SFRJ Jugoslavije (SEDJ). Čuvaju se i obvezni primjerci svih izdanja koje je Društvo objavilo samostalno ili u suizdavaštvu (u okviru hed-biblioteke ili posebnih izdanja).

Najveći dio gradiva vezan je uz dokumentaciju organiziranja i upravljanja Društvom, financijsko-računovodstvenu dokumentaciju, stručnu dokumentaciju o članovima, izdavačkoj djelatnosti Društva, te dokumentaciji o nagradama Milovan Gavazzi. D

io gradiva odnosi se na dokumentaciju o Školi Hrvatskoga etnološkog društva (od 2001. do 2005. godine), djelovanje Etnološkog kluba, zatim fotodokumentacije te dokumente o brojnim drugim događanjima u organizaciji članova Društva.