O arhivu

Arhiv HED-a sadrži dokumentaciju vezanu uz djelatnosti i funkcioniranje Društva i od 2009. godine trajno je pohranjen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2011. godine napravljen je preliminaran popis građe koju sadrži, a u srpnju 2018. godine započeo je rad na detaljnom popisu građe s krajnjim ciljem digitalizacije građe.

Arhiv sadrži dokumentaciju vezanu uz djelatnosti i funkcioniranje HED-a. Među dokumentima se tako nalazi: dokumentacija vezana uz organizaciju i upravljanje, financijsko-računovodstvena dokumentacija, stručna dokumentacija.

Stručna dokumentacija sadrži dokumente o: članstvu u HED-u, izdavačkoj djelatnosti, nagradi Milovan Gavazzi, Ljetnoj školi etnologa, Etnološkom klubu, fotodokumentaciju, dokumente o brojnim drugim događanjima.