Članstvo

Tko može postati član/ica HED-a?

Temeljem Statuta članom/icom HED-a može postati poslovno sposoban državljanin/ka Republike Hrvatske kao i strani državljanin/ka, ako djeluje na području etnološke znanosti i prihvaća Statut i djelatnosti Društva. Članstvo u HED-u može biti redovito i počasno.
Na prijedlog Upravnog odbora počasnim članom može postati pravna osoba, i fizička poslovno sposobna osoba, koja svojim osobitim zaslugama unapređuje etnološku znanost i rad Društva.

Procedura upisa

Članstvo u Društvu stječe se na temelju pristupnice koju pristupnik /ica podnosi Upravnom odboru. Ispunjen članski obrazac te kraću profesionalnu biografiju treba poslati na e-mail adresu tajnice Marije Gačić.

Članarina

Članarinu za tekuću godinu u iznosu od 100,00 kn (studenti i nezaposleni 50,00) možete uplatiti na HED-ov račun:

Hrvatska poštanska banka: IBAN: HR3023900011100019780
Model i poziv na broj – ne upisuje se ništa
Opis plaćanja: Ime Prezime – članarina 202_.  Model uplatnice možete pogledati ovdje.

Za članarinu se može izdati potvrda da je članarina uplaćena. Hrvatsko etnološko društvo ne može izdavati račune. 
Prema Statutu HED-a umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine.