Članstvo

Tko može postati član/ica HED-a?

Temeljem Statuta članom/icom HED-a može postati poslovno sposoban državljanin/ka Republike Hrvatske kao i strani državljanin/ka, ako djeluje na području etnološke znanosti i prihvaća Statut i djelatnosti Društva. Članstvo u HED-u može biti redovito i počasno.

Na prijedlog Upravnog odbora počasnim članom može postati pravna osoba, i fizička poslovno sposobna osoba, koja svojim osobitim zaslugama unapređuje etnološku znanost i rad Društva.

Procedura upisa

Članstvo u Društvu stječe se na temelju pristupnice koju pristupnik /ica podnosi Upravnom odboru. Ispunjen članski obrazac te kraću profesionalnu biografiju treba poslati na e-mail adresu hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com.

Članarina

Članarinu za tekuću godinu u iznosu od 13,00 (studenti i nezaposleni 6,00) možete uplatiti na HED-ov račun:

Hrvatska poštanska banka: IBAN: HR3023900011100019780
Model: 99 (za klijente Privredne banke Zagreb d. d. upisuje se 00)
Poziv na broj: 202_ (navesti tekuću godinu)
Opis plaćanja: Ime Prezime – članarina 202_ (navesti tekuću godinu).

Model opće uplatnice preuzmite s poveznice.

Za članarinu se može izdati potvrda da je članarina uplaćena. Hrvatsko etnološko društvo ne može izdavati račune.
Prema Statutu HED-a umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine.