Godišnji skup HED-a 2020: Etnografska istraživanja na tržištu

Godišnji skup HED-a 2020: Etnografska istraživanja na tržištu

  • Post by:
  • 12/06/2020
  • Comments off

Hrvatsko etnološko društvo u suradnji s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

poziva Vas da 

prijavite svoja izlaganja za

GODIŠNJI SKUP HED-A 2020: ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA NA TRŽIŠTU

4. i 5. studenoga 2020. godine, 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu izlaganja je 15. rujna 2020. godine.

“Moj je posao da shvatim što ljude škaklja, što ih raduje i frustrira i da te spoznaje koristim za oblikovanje tehnoloških inovacija sljedeće generacije. Udobno sam smještena na raskrižju kulturnih praksi i usvajanja tehnologije", riječi su Genevieve Bell, kulturne antropologinje i voditeljice Intelovog tima za istraživanje interakcija i iskustava korisnika. Razumijevanje svakodnevnih praksi ljudi, njihovih potreba, vrijednosti i ograničenja jedna je od ključnih karika u kreiranju i razvoju inovativnih i održivih tehnologija, kvalitetnih usluga i proizvoda te poticajnih radnih i poslovnih sredina. Tu nastupaju specifična kulturnoantropološka znanja sa svojim etnografskim istraživanjima, o čemu svjedoči ne samo Intel, već i Microsoft, IBM, Xerox, Google, General Motors, Adidas, Lego i mnogi drugi koji su zaposlili ili angažirali kulturne antropologe u području istraživanja svoje poslovne i digitalne strategije, razvoja proizvoda i usluga, tehnoloških inovacija, marketinga, organizacijske kulture, društvene odgovornosti.

Ovakva istraživačka znanja i potencijali kulturne antropologije nisu u Hrvatskoj dostatno prepoznati. Istodobno, izvanakademska primjena kulturnoantropoloških znanja i vještina prepoznatljivija je u inicijativama civilnog društva te u području javnog sektora, premda ni ove sprege nisu dovoljno razvijene ni iskorištene.

Ovogodišnji skup zamišljen je kao razmjena ideja, znanja i iskustava iz područja primjene etnografskih istraživanja te kulturnoantropoloških znanja u analizi i rješavanju praktičnih problema u različitim neakademskim sektorima i društvu. Skupom se namjeravaju identificirati i potaknuti mogućnosti budućih kolaboracija između znanosti i prakse te osnažiti veze akademske zajednice s gospodarstvom i društvom.

Primjena kulturnoantropoloških znanja te etnografskih i drugih kvalitativnih istraživačkih metoda nudi specifične uvide u sociokulturne dinamike i aktualne poduzetničke i društvene potrebe, te time potiče stabilnost ili pak poziva na promjene inicirajući izravno djelovanje i definirajući politike upravljanja. U prigodi ovoga skupa fokusirat ćemo se na dobre prakse korištenja specifičnih kulturnoantropoloških znanja i vještina u neakademskim područjima, kao što su poslovni, proizvodni i uslužni, ali i civilni te javni sektor. Kako bismo potaknuli što kvalitetniju razmjenu znanja i iskustava između akademije i navedenih sektora, posebno smo zainteresirani za prezentacije konkretnih kolaborativnih projekata u kojima su primijenjena etnografska i druga kvalitativna istraživanja, kao i za kritička promišljanja uključenosti kulturnih antropologa u takvim projektima. Pritom će nas naročito zanimati prednosti i nedostaci primjene kvalitativnih metoda u tim projektima te prednosti i nedostaci poslovnih i društvenih projekata na koje je uputila primjena kvalitativnih metoda.

Pozivamo vas da prijavite svoja izlaganja utemeljena u praksi primjene etnografskih i drugih kvalitativnih istraživanja u projektima privatnog i javnog sektora, nevladinih udruga i drugih interesnih skupina u sljedećim područjima:

– organizacijska kultura i upravljanje

– dizajn razmišljanje, dizajn korisničkog iskustva

– brendiranje i marketing

– interkulturni menadžment, interkulturna komunikacija

– urbanističko planiranje, razvoj pametnih i zelenih gradova

– održiva arhitektonska rješenja

– civilno društvo i civilne inicijative

Uz izlaganja iz navedenih područja, dobrodošla su i ona iz drugih neakademskih područja primjene etnografskih i drugih kvalitativnih istraživanja.

Plenarni predavači: doc. dr. sc. Dan Podjed, primijenjeni antropolog (ZRC SAZU, EASA Applied Anthropology Network) i prof. dr. sc. Svanibor Pettan, primijenjeni etnomuzikolog (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ICTM Study Group on Applied Ethnomusicology)

Rok za prijave izlaganja je 15. rujna 2020. godine.

Prijava treba sadržavati sažetak izlaganja do 300 riječi te podatke o autoru do 100 riječi: ime i prezime, afilijacija, titula, zanimanje i područje ekspertize vezane uz temu skupa. Prijave slati na e-adresu: hedskup2020@gmail.com

Pristigle prijave bit će razmotrene, a sudionici obaviješteni o prihvaćanju izlaganja, najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Za sudjelovanje na skupu se ne naplaćuje kotizacija.

U organizaciji skupa pridržavat ćemo se preporuka i uputa nadležnih tijela o sprječavanju širenja zaraze bolešću COVID-19. Prema potrebi, konferencija će se održati u online okruženju, o čemu će svi sudionici pravovremeno dobiti potrebne informacije.

Programski i organizacijski odbor:

red. prof. dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak, doc. dr. sc. Tihana Rubić, red. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević