Godišnji skup HED-a 2021: Etnografije nesigurnosti – etnološki uvidi u kulturne odgovore na krizne okolnosti

Godišnji skup HED-a 2021: Etnografije nesigurnosti – etnološki uvidi u kulturne odgovore na krizne okolnosti

 • Post by:
 • 07/10/2021
 • Comments off

Hrvatsko etnološko društvo vas poziva na prijavu izlaganja za

Godišnji skup HED-a 2021:

Etnografije nesigurnosti – etnološki uvidi u kulturne odgovore na krizne okolnosti

Zagreb, 14. listopada 2021. godine

Potaknuti korjenitom promjenom življene svakodnevice i društvene dinamike pojavom epidemije bolesti COVID-19 i potresa, Hrvatsko etnološko društvo u fokus Godišnjeg skupa 2021 godine postavlja analitički pojam nesigurnosti, promotren iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive. Tema obuhvaća predodžbe i naracije kojima se određuje nesigurnost na razini pojedinca i skupine, odnos prema politikama upravljanja kriznim situacijama, promjene u društvenoj interakciji i življenoj svakodnevici u kriznim okolnostima, načine na koje se različiti društveni akteri nose s nesigurnošću, stvaraju novi ritam života i moguće izlaze iz kriza te imaginiraju budućnost. Skupom će se etnografski i problemski razmatrati nesigurnost u okviru društvenih i kulturnih procesa potaknutih krizama tijekom 2020. i 2021. godine, ali će se problematika nesigurnosti analizirati i u široj povijesnoj perspektivi te u ne-kriznim okolnostima.

Nakana je organizatora obuhvatiti raznorodna poimanja nesigurnosti u mnogostrukim kontekstima: ekološki, javnozdravstveni, socioekonomski, politički, ratni, migracijski i dr., koji nesigurnost generiraju kao kulturni i društveni fenomen.

Pozivamo vas da prijavite svoja teorijski i empirijski utemeljena izlaganja u okviru slijedećih smjernica:

 • muzeji u kriznim/nesigurnim okolnostima
 • arhivska građa i izazovi njezina čuvanja, upravljanja i korištenja
 • baština i nesigurnost
 • stručno djelovanje i procesi obnove nakon prirodnih, ratnih i tehnoloških katastrofa
 • izazovi nastave i znanosti “na daljinu"
 • nesigurnost na terenu kao metodološki izazov i/ili istraživačka stvarnost
 • tržište rada u krizi i budućnost rada
 • kriza i nesigurnost kao teorijski problem
 • normalizacije (smjene) kriza
 • afekti u kontekstu nesigurnosti i krize
 • nesigurnost u poimanju sadašnjosti i zamišljanju budućnosti
 • kriza i nesigurnost kao generatori marginalizacije urbanih i ruralnih prostora
 • podjele u društvu u nestabilnim vremenima
 • kriza i nesigurnost kao kreativnost

Rok za prijavu izlaganja je 10. rujna 2021. godine. Prijava treba sadržavati sažetak izlaganja do 300 riječi te podatke o autoru do 100 riječi: ime i prezime, afilijacija, titula, zanimanje i područje ekspertize. Prijave se šalju na e-adresu: hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com. Pristigle prijave bit će razmotrene, a sudionici obaviješteni o prihvaćanju izlaganja, najkasnije do 15. rujna 2021. godine.

Za sudjelovanje na skupu se ne naplaćuje kotizacija. Radni jezik skupa je hrvatski.

U organizaciji skupa pridržavat ćemo se preporuka i uputa nadležnih tijela o sprječavanju širenja zaraze bolešću COVID-19.

Skup će se održati u on-line formatu, na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/83287289380?pwd=allGL2RROEtNQ2hteUJYUFhyN3M2dz09

Meeting ID: 832 8728 9380

Passcode: 290388

Programski i organizacijski odbor:

Dr. sc. Marijana Belaj

Dr. sc. Valentina Gulin Zrnić

Mag. Andrea Manzoni

Mr. sc. Željka Petrović Osmak

Dr. sc. Tihana Rubić

Program Godišnjeg skupa i knjižica sažetaka izlaganja dostupni su na sljedećoj poveznici.

Categories: Događanja, Novosti, Skupovi