Godišnji skup HED-a: Naše zajedničke budućnosti: pogled iz perspektive etnologije i kulturne antropologije

Godišnji skup HED-a: Naše zajedničke budućnosti: pogled iz perspektive etnologije i kulturne antropologije

  • Post by:
  • 25/01/2024
  • Comments off

Naše zajedničke budućnosti:

pogled iz perspektive etnologije i kulturne antropologije

Zamišljanje i/ili oblikovanje budućnosti relevantna je tema za etnologe i kulturne antropologe različitih interesa i područja djelovanja s heterogenih teorijskih i metodoloških te praktičnih polazišta. Tom se transdisciplinarnom problematikom bave stručnjaci i istraživači raznorodnih disciplina čiji je fokus izravno usmjeren na procese zamišljanja budućnosti, na upravljanje i planiranje, te ostvarivanje brojnih razina održivosti i (zelene) tranzicije. Međutim, budućnosti su (ne)posredno tema i onima koji istražuju migracije, multikulturnost, multikulturne politike, prakse interkulturnog dijaloga i politike identiteta, ali i pojedincima i ustanovama koji se brinu o očuvanju i prezentiranju materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Ta tema jednako je važna i svim zajednicama i donositeljima odluka i javnih politika.

Etnologija i kulturna antropologija sve aktivnije nastoji koristiti se stečenim znanjima i vještinama za dobrobit zajednica, a same zajednice sve se vještije koriste različitim resursima (i znanstvenim i stručnim) koji su im na raspolaganju za ostvarivanje (bolje) budućnosti, uključivo i onima koje im mogu ponuditi etnologija i kulturna antropologija. Stoga je ovaj skup prilika da stručnjaci iz različitih područja djelovanja etnologije i kulturne antropologije rasprave na koje je načine naša struka usmjerena na budućnost(i), ako je uopće, te u kojoj mjeri etnolozi i kulturni antropolozi mogu doprinijeti raspravama o budućnosti te omogućiti i osnažiti ostvarivanje (široko shvaćenih) zajedničkih budućnosti.

Svakoj od navedenih podtema fokus može biti i na sagledavanju specifičnih znanja i vještina koje etnologija i kulturna antropologija generira u procesu kontinuirane izgradnje discipline kao na vrstu važnog resursa za budućnost(i).

Pozivamo kolegice i kolege da kroz zajednički dijalog i raspravu na ovom skupu, kojim ujedno obilježavamo 65. godišnjicu Hrvatskoga etnološkog društva, odamo hommage Brundtlandinu izvještaju (Our Common Future, 1987.) i istovremeno podijelimo vlastita zamišljanja budućnosti iz perspektiva različitih segmenata naše struke.

Više detalja nalazi se u pozivu na izlaganje.

 

Rok za slanje prijava je 15. ožujka 2024. godine.

 

Molimo da prijave pošaljete na adresu: hrvatskoetnoloskodrustvo@gmail.com

Prijava treba sadržavati:

  • ime i prezime izlagača/izlagačice, instituciju, broj telefona/mobitela, e-poštu
  • vrstu izlaganja (individualno, panel)
  • naslov i sažetak izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku( do 300 riječi)
  • kratku biografiju na hrvatskom i engleskom jeziku (do 100 riječi)
Categories: Događanja, Novosti, Skupovi