Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva – Poziv na sudjelovanje

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva – Poziv na sudjelovanje

  • Post by:
  • 24/04/2023
  • Comments off
Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva sa temom
 
ETNOLOZI I KULTURNI ANTROPOLOZI U KONTAKTU – DOSEZI JAVNOG DJELOVANJA ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE 
 
održat će se u Sinju, 18. – 20. listopada 2023. godine. 
 
Ovogodišnji skup HED-a zamišljen je kao razmatranje etnoloških i kulturnoantropoloških kontakata u najširem smislu, kao i raznolikih procesa koje pokreću unutar zajednica kojima se bavimo. Promišljat ćemo o načinima oblikovanja različitih vrsta kontakata i složenim odnosima su-stvaranja raznolikih pogleda na teme istraživanja. Osnovni kontakt, koji je u temeljima naše metodologije, nastaje u susretu s „terenom“, s mjestima i ljudima. Pritom etnolozi/kulturni antropolozi uspostavljaju različite odnose prema istraživanom fizičkom i društvenom prostoru, pojedincima i zajednicama. Epistemologije koje su se tijekom povijesti discipline smjenjivale nazivale su ih: kazivačima, sugovornicima, subjektima istraživanja i slično, a sukladno tome istraživači su s njima uspostavljali određeni način komuniciranja i interpretiranja prikupljene građe. Stoga kao jedan aspekt propitivanja etnoloških kontakata predlažemo epistemološko-metodološki komentar složenih odnosa etnologa/kulturnih antropologa i onih čije kulturne i društvene svjetove i vizije proučavamo. Nadalje, pozivamo na razmišljanja o mogućim ulogama etnologa/kulturnih antropologa unutar javnoga života zajednica kojima svojim djelovanjem povremeno pripadamo te o političkim interpretacijama naših istraživanja, bilo da je riječ o fundamentalnim, primijenjenim ili aktivističkim pristupima istraživanju.
 
U svim navedenim aspektima obrade teme etnolozi i kulturni antropolozi u kontaktu provlači se i pitanje odnosa, hijerarhija i odgovornost istraživača prema različitim zajednicama kojima se obraćaju: akademska zajednica kod kuće i u inozemstvu, istraživana zajednica s njezinim unutarnjim podjelama, društvo u najširem smislu riječi. Stoga očekujemo da se, uz epistemološka i metodološka pitanja, temi pristupi promišljajući i o etičkim implikacijama naših istraživanja u svim njihovim inačicama i praksama. Naposljetku, zanima nas i zamišljanje mogućih budućnosti etnoloških i kulturno antropoloških kontakata kao i implikacija koje bi iz njih mogle proizići. Pozivajući kolegice i kolege na samorefleksiju, vjerujemo da će dijeljenje vlastitih iskustava s drugim sudionicima skupa biti poticajno i osnažujuće iskustvo. 
 
Neke od predloženih tema su: 
 
Kontakti i metodološke perspektive
— složenost odnosa tijekom istraživanja i etičke implikacije u odnosima, 
— klasični i inovativni metodološki postupci u etnološkim istraživanjima. 
Kontakti i zajednice
— zajednice kao inicijatori i sukreatori stručnih znanja i projekata, 
— odjeci etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja u zajednicama, 
— primjena znanja u politikama razvoja. 
Kontakti u baštinskim ustanovama: 
— muzeji i muzejski djelatnici, zbirke i predmeti stvarani kroz kontakte, 
— konzervatori i kontakti pri zaštiti materijalne i nematerijalne baštine, 
— interpretacijski centri i uloga suradnika, 
— baštinske organizacije i suradnički odnosi. 
Kontakti i društveni aspekti: 
— kontakt sa zajednicama u krizi, angažiranim zajednicama i zajednicama u nastajanju, 
— ostvareni kontakti i rezultati u gospodarstvu i poduzetništvu. 
 
Molimo da svoje prijave pošaljete na adresu: hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com 
Rok za prijavu: 15. lipnja 2023. 
 
Prijava treba sadržavati: 
— Ime i prezime izlagača/ice, ime institucije, broj telefona/mobitela, e-pošta 
— Vrsta izlaganja (individualna, panel) 
— Naslov i sažetak izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi) 
— Kratka biografija na hrvatskom i engleskom jeziku (do 100 riječi)  
 
Poziv se nalazi ovdje.
Categories: Događanja, Novosti, Skupovi