Obavijest o nagradama Hrvatskog etnološkog društva „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu

Obavijest o nagradama Hrvatskog etnološkog društva „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu

  • Post by:
  • 10/12/2021
  • Comments off

Na sjednici održanoj 2. prosinca 2021. godine Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva donio je odluku o nagradama „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu. Svečano proglašenje nagrađenih bit će na Izvještajnoj skupštini Društva u četvrtak, 16. prosinca 2021. godine u 13 sati preko: Zoom platforme (https://us02web.zoom.us/j/87259885562) i Facebook stranice Hrvatskog etnološkog društva.

Nagradu „Milovan Gavazziˮ za životno djelo dobile su:

prof. dr. sc. Jadranka Grbić, za iznimna znanstvena i stručna postignuća u području etnologije i kulturne antropologije te izuzetan doprinos hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji u području nastave i prijenosa znanja u području studija etno-kulturnoga razvoja i identifikacijskih procesa na multietničkim, multikulturnim i multikonfesionalnim prostorima s posebnim fokusom na studije slučajeva hrvatskih dijasporskih zajednica te manjinskih zajednica u Hrvatskoj, istraživanjima običajno-obredne prakse u vjerovanjima te istraživanja etnografije komunikacija.

Slavica Moslavac, muzejska savjetnica za izniman doprinos istraživanju, zaštiti i promociji kulturne materijalne i nematerijalne baštine na području Moslavine, Bilogore, Hrvatske Posavine, Banovine i Zapadne Slavonije, razvoj etnološke i kulturnoantropološke struke u području muzejske djelatnosti te doprinos ugledu i popularizaciji struke.

doc. dr. sc. Olga Supek,  za iznimna znanstvena i stručna postignuća u području etnologije i kulturne antropologije te izuzetan doprinos u području nastave i prijenosa znanja iz područja etniciteta, identifikacijskih i ekonomskih procesa, urbanih identiteta te razvoju etnoloških i kulturnoantropoloških studijskih programa kao i izuzetan doprinos ugledu struke u domaćim i međunarodnim okvirima.

Godišnju nagradu „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu dobili su:

– u kategoriji znanstvenoga i nastavnog rada:

izv. prof. dr. sc. Mario Katić za autorsku knjigu Domorodci i gospodari. Historijsko-antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša  (Buybook, Sarajevo – Zagreb, 2020.)

dr. sc. Orlanda Obad, zn. sur.  i dr. sc. Petar Bagarić, zn. sur. za urednički rad na zborniku znanstvenih radova Devedesete. Kratki rezovi (Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Jesenski i Turk, 2020.)

dr. sc. Sanja Đurin, zn. sur. za autorsku knjigu ‘Hrvati su brend u Čileu’: diskursi uspješnosti i pripadanja (Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Nova etnografija, 2020.)

– u kategoriji zaštite kulturne baštine:

dr. sc. Lidija Bajuk, zn. sur. za autorsku knjigu Međimurska popevka  (Zagreb: Ljevak, 2020.)

– u kategoriji studentskog rada:

Studenti etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

Branimir Bilafer, Viktorija Ćurlin, Doris Dautović, Dominik Horvat, Valentina Jagetić, Šima Jelić, Dinko Kovačić, Lara Pokos, Nikola Puljić i Adrijana Puškarić za izniman angažman na terenskom etnološkom istraživanju Hrvata u Vojvodini (Republika Srbija) tijekom 2019. i 2020. godine koje je rezultiralo radovima objavljenima u Godišnjaku za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata sv.11. i sv. 12 (2020.)

Mr. sc. Željka Petrović Osmak,

predsjednica Hrvatskoga etnološkog društva