Poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za Nagradu “Milovan Gavazzi” za 2021. godinu

Poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za Nagradu “Milovan Gavazzi” za 2021. godinu

  • Post by:
  • 30/09/2022
  • Comments off

Dana 12. rujna 2022. godine Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva donio je odluku o raspisivanju natječaja za nagrade HED-a za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci. Natječaj se raspisuje za Nagradu za životno djelo „Milovan Gavazzi“ te Godišnju nagradu „Milovan Gavazziza 2021. godinu u više kategorija:

– znanstveni i nastavni rad

– muzejski rad
– zaštita kulturne baštine
– popularizacija struke
– studentski rad

Napomena: Godišnja nagrada „Milovan Gavazzi“ može se (ali ne mora) dodijeliti u svakoj od kategorija. U svakoj kategoriji može se dodijeliti više Godišnjih nagrada.

 

POSTUPAK PREDLAGANJA:
Kandidirati se mogu samo članovi i članice HED-a. Mogu se kandidirati osobno ili ih može predložiti drugi član ili članica. Prijedlog kandidature s potrebnom dokumentacijom treba poslati na e-adresu:
hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com ili na adresu Društva: Hrvatsko etnološko društvo, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

 

Prijedlog Godišnje nagrade „Milovan Gavazzi mora sadržavati:
a) ime kandidatkinje ili kandidata, naziv kategorije u kojoj se nagrada predlaže te naziv, vrijeme i mjesto nastanka ostvarenja radi kojega se osoba predlaže za nagradu;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete ostvarenja s obzirom na uvjete u kojima je postignuto);
c) popratnu dokumentaciju i to:
u kategoriji znanstvenoga i nastavnog rada: primjerak publiciranog djela u pdf ili tiskanom obliku, recenzije te dokaze o recepciji djela u javnosti (kritike, osvrti, tiskovni materijali);
– u
kategoriji muzejskoga rada: vizualne materijale (fotografije, video snimke) iz kojih je vidljiv koncept i izgled izložbe ili drugog oblika muzejskog rada, katalog, dokaze o prijamu u javnosti (kritike, osvrti, tiskovni materijali);
– u
kategoriji zaštite kulturne baštine: vizualne materijale (fotografije, video snimke) iz kojih je vidljiv restauratorsko-konzervatorski zahvat uz podatke o stanju objekta rada prije, za vrijeme i nakon zahvata, o njegovoj funkciji prije i nakon zahvata te o uvjetima, odnosno okolnostima (financijskim i drugim) odvijanja zahvata;
– u
kategoriji popularizacije struke presliku ili presnimku rada (ako se radi o djelu oblikovanom za medije), odnosno primjerak publikacije u pdf ili tiskanom obliku, ili vizualne materijale (fotografije, video snimke) o događanjima, te podatke o praćenju ili recepciji djela;
– u
kategoriji studentskoga rada dokumentaciju kao u onoj od gore navedenih kategorija u koju se rad uvrštava, odnosno primjerak rada ako je riječ o neobjavljenom tekstu; obavezno mišljenje mentora ili mentorice u pisanom obliku.

 

Prijedlog Nagrade „Milovan Gavazziza životno djelo mora sadržavati:
a) ime kandidatkinje ili kandidata;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete životnog ostvarenja kandidatkinje ili kandidata s obzirom na uvjete i okolnosti u kojima je postignuto;
c) popratne materijale: životopis i bibliografiju odnosno popis djela kandidatkinje ili kandidata.

 

Natječaj je otvoren mjesec dana od objave na mrežnoj stranici Hrvatskog etnološkog društva, odnosno do 31. listopada 2022. godine. Nagrađene će među kandidatima izabrati Upravni odbor HED-a tajnim glasovanjem. 

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi" bit će objavljeni na mrežnim stranicama Društva i putem okružnice. Obavijest o načinu dodjele Nagrade pravovremeno će biti upućena nagrađenima osobno, a članovima Društva putem okružnice.

Categories: Događanja, Novosti