Sjećanje na prof. dr. sc. Vitomira Belaja

Sjećanje na prof. dr. sc. Vitomira Belaja

  • Post by:
  • 21/08/2023
  • Comments off

S tugom obavještavamo članove Hrvatskog etnološkog društva da je 19. kolovoza 2023. preminuo prof. dr. sc. Vitomir Belaj, professor emeritus, dugogodišnji djelatnik Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i jedan od najistaknutijih hrvatskih etnologa.

 

PROF. DR. SC. VITOMIR BELAJ (8. studenoga 1937. – 19. kolovoza 2023.)

Prof. dr. sc. Vitomir Belaj rođen je 1937. u Mariboru, a osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Zagrebu. Godine 1961. diplomirao je etnologiju i germanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome zaposlio se kao kustos etnolog u muzeju u Varaždinu (1961. – 1964.), a zatim u Pokrajinskom muzeju u Ptuju (1965. – 1970.). Godine 1966. magistrirao je etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s magistarskim radom Utemeljitelj hrvatske etnologije dr. sc. Antun Radić. Godine 1970. počinje raditi na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1979. godine stekao titulu doktora znanosti obranivši disertaciju Kultni vrtići u Jugoslaviji i njihov etnološki okvir. Zvanje redovitog profesora stekao je 1985. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji ostaje njegova matična institucija sve do umirovljenja 2008. godine. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je 2009. počasno zvanje professor emeritus.

Od 1988. do 2004. predavao je slavensku i komparativnu mitologiju, a od 1993. i europsku etnologiju kao gostujući profesor na Odsjeku za etnologiju (i kulturnu antropologiju) Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Akademske godine 1989./1990. bio je gostujući profesor na Institutu za europsku etnologiju Sveučilišta u Beču (Institut für Europäische Ethnologie Universität Wien).

Bio je član Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje te  stručnih i znanstvenih udruženja (Hrvatskoga etnološkog društva, Hrvatskoga društva folklorista, Matice hrvatske) u kojima je obnašao razne funkcije, pa tako i onu predsjednika Hrvatskog etnološkog društva (1973. – 1975.). Bio je redoviti član Hrvatskoga mariološkog instituta, dopisni član Papinske međunarodne marijanske akademije te član Međunarodnog udruženja etnoloških i antropoloških znanosti (IUAES). Prof. dr. sc. Vitomir Belaj također je bio dekan Teološkog fakulteta „Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu.

Bio je osnivač i glavni urednik časopisa Studia ethnologica Croatica (1989.) te član uredničkih savjeta časopisa Narodna umjetnost i Ethnologia Slovaca et Slavica.

Profesor Belaj ostavio je iza sebe izniman znanstveno-nastavnički opus. Važan dio toga opusa čine rasprave o etnološkoj teoriji i metodologiji te niz rasprava o osobama koje su zaslužne za razvoj hrvatske etnologije. Godine 1998. objedinio ih je u kulturnopovijesnoj monografiji hrvatske etnologije Die Kunde vom kroatischen Volk. Posebice se ističe njegov znanstveni interes za duhovnu kulturu, osobito za stara vjerovanja kod Slavena te suodnos mita i prostora (Hod kroz godinu i u suautorstvu s Jurjem Belajem Sveti trokuti: topografija hrvatske mitologije).

Profesor Belaj je s vedrinom i strašću prenosio znanja i znanstveno iskustvo na brojne generacije studenata diplomskoga i poslijediplomskoga studija, a neke od njih je i profesionalno usmjerio.

Za svoj rad dobio je više nagrada i priznanja: Godišnju državnu nagradu za znanstveni rad Republike Hrvatske za 1998., Veliku zlatnu plaketu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani 1999. te Nagradu za životno djelo „Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva 2007.

Profesor Belaj generacijama hrvatskih etnologa i kulturnih antropologa ostat će u lijepoj uspomeni kao izniman znanstvenik, vrstan predavač, predan pedagog i ponajprije srdačan i otvoren čovjek. 

***

Posljednji ispraćaj prof.dr.dc. Vitomira Belaja  bit će u petak 25.8. u 12:40 u Velikoj dvorani Krematorija.
Misa zadušnica služit će se isti dan u crkvi Sv. Križa u Sigetu u 18:30.
 
***
Categories: Novosti