Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: Vizualno u etnologiji i kulturnoj antropologiji

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: Vizualno u etnologiji i kulturnoj antropologiji

  • Post by:
  • 02/06/2022
  • Comments off

VIZUALNO U ETNOLOGIJI I KULTURNOJ ANTROPOLOGIJI

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva

Zagreb, 20-21. listopada 2022
Etnografski muzej i Institut za etnologiju i folkloristiku
uz mogućnost slušanja online

Ovogodišnji skup HED-a posvećen je raspravi o poetikama i politikama vizualnoga u etnologiji i kulturnoj antropologiji, uzimajući u obzir vizualne izraze – poput fotografije, ilustracija, filma, videa, umjetničkih djela, kartografskih prikaza i dr. – kao predmet i metodu etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja i interpretiranja, te kao sredstvo komuniciranja, stručnih i znanstvenih saznanja u sektoru kulture, obrazovanja, turizma i u drugim  javnim djelatnostima.

U društvenim i humanističkim znanostima vizualno je neizostavan predmet analize i
izvor spoznaja o različitim aspektima kulture, ali i instrument bilježenja i prenošenja znanja.

Potreba pojedinca za kreiranjem i potrošnjom vizualnoga naročito je naglašena i ubrzana
u suvremenom digitalnom dobu. Vizualno je stoga svakodnevno upregnuto u znanstveni i stručni rad, obrazovanje, arhivske, muzejske i konzervatorske djelatnosti. Razvoj tehničkih alata – fotografije, filma, digitalnih aplikacija, obrazovnih platformi, društvenih mreža, kartografskih digitalnih programa poput GIS tehnologija, digitalnih interaktivnih arhiva i sl. – kao i njihova dostupnost, omogućili su stručnjacima korištenje komunikativnih potencijala vizualnoga u brojnim praksama rada i svakodnevice.

U etnološkom i kulturnoantropološkom radu, analiza odnosa narativnih i vizualnih izraza
dovodi do razumijevanja ljudskih pojedinačnih i kolektivnih iskustava, kao i procesa stvaranja i komuniciranja poruka, osjećaja i vrijednosti (simboličkih, estetskih, identitetskih i dr.).

Raznolikost i brojnost medija te njihova široka prisutnost u znanstvenom i stručnom radu,
obrazovanju i javnom djelovanju nužno povezuju i premrežuju etnološki i kulturnoantropološki rad s drugim disciplinama i djelatnostima, posebno onima koje su vizualno orijentirane, kao umjetnost, dizajn, arhitektura, mediji, (digitalni) marketing, turizam i dr.

Pozivamo etnologe/inje i kulturne antropologe/inje te stručnjake/inje srodnih disciplina i obrazovne djelatnike/ice da se priključe skupu, a kao osnovne teme skupa predlažemo:

Vizualno kao objekt istraživanja u etnologiji i kulturnoj antropologiji

– S kojim i kakvim se vizualnim materijalima susrećemo u etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima? Kakvu metodologiju koristimo i razvijamo za proučavanja vizualnih materijala i informacija, posebno uzimajući u obzir njihove karakteristike (medij, vrijeme nastanka,
funkciju  i dr.)?

– Koje se promjene uočavaju u fokusu i metodologiji etnološkog i kulturnoantropološkog rada na vizualnim materijalima?

– Koje su (nove) teme etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja otvorene vizualnim obratom? U kojoj su mjeri (novi) digitalni mediji (internet, društvene mreže…) redefinirali postojeća i definirali nova područja istraživanja te uvjetovali razvijanje novih istraživačkih pristupa i metoda?

Vizualno kao metoda istraživanja i interpretiranja u etnologiji i kulturnoj antropologiji

– Koja je uloga vizualnog materijala u etnografskom istraživačkom procesu? Koliko je i kako vizualno (fotografija, film, video, crtež, karta, infografika i dr.) prisutno u dokumentiranju, prikupljanju i selekciji etnografskih podataka te njihovoj analizi i interpretaciji?

– Na koji način osvijestiti i poboljšati vizualno razmišljanje u istraživačkom procesu? Kako vizualni materijal može poticati razvoj eksperimentalnih, kreativnih i kritičnih metodologija? Na koji način etnografija može doprinijeti istraživanju i interpretiranju vizualnog u drugim disciplinama?

– Koji se izazovi postavljaju pred etnologe i kulturne antropologe pri istraživanju i korištenju suvremenih tehnoloških mogućnosti?

Vizualno u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških znanja

– Koje su specifičnosti i izazovi u korištenju vizualnih materijala u stručnom arhivskom, muzejskom i konzervatorskom radu?

– Kako primjenjujemo fotografiju, animaciju, video, izložbe, plakate, prezentacije, mentalne mape, infografike u komuniciranju znanstvenih i stručnih znanja?

– Kako se etnografski sadržaji vizualno komuniciraju prema javnost i specifičnim skupinama, primjerice putem postera/plakata, promotivnih (turističkih) materijala, suvenira, (vizualnih) identiteta, ambalaže, odjeće i dr.?

– Kako se etnografski pristupi primjenjuju u drugim disciplinama i djelatnostima koje su vizualno orijentirane, npr. umjetnost, dizajn, arhitektura, mediji, (digitalni) marketing, turizam, i dr.

Vizualno kao metoda podučavanja etnoloških i kulturnoantropoloških tema

– Na koji način vizualne sadržaje primjenjujemo u podučavanju – u visokom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, specifičnim obrazovnim sadržajima (zavičajna nastava, izborna nastava, radionice, seminari)?

– U kojoj je mjeri etnografski materijal prisutan u podučavanju i koji su primjeri osmišljenih didaktičkih materijala? Mogu li vizualni materijali pomoći u razvijanju inovativnih pristupa podučavanju (primjerice u muzejskoj pedagogiji)?

Molimo da svoje prijave s naslovom teme i sažetkom do 300 riječi pošaljete do 15. kolovoza 2022. godine na adresu: hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com

Kao format izlaganja moguće je odabrati klasično izlaganje (do 20 minuta) ili izlaganje u vizualnom formatu (poster, video i sl.).

Posteri će biti izloženi tijekom cijele konferencije u dvorani za predavanja, a u programu konferencije bit će predviđeno vrijeme predstavljanja sadržaja postera i odgovaranja na pitanja. Molimo Vas da postere dostavite u B1 formatu najkasnije do 1. listopada 2022.

Organizacijski i programski odbor:

  • Danijela Birt Katić
  • Marina Blagaić Bergman
  • Sanja Lončar
  • Tamara Nikolić Đerić
  • Željka Petrović Osmak
  • Tihana Rubić

Poziv u .pdf formatu preuzmite ovdje.