Helena Tolić: Splitska Radunica kao turistička destinacija: studija društvenih interakcija

Knjiga Splitska Radunica kao turistička destinacija: studija društvenih interakcija, etnologinje i kulturne antropologinje Helene Tolić, započinje kao „štorija“ o Radunici. Priča je to o splitskoj ulici u kojoj je autorica odrasla i koja se uslijed intenzivnog razvoja turističke djelatnosti prometnula u mediteransku kaletu velikih turističkih potencijala.  Knjiga je primjer dobre etnografske prakse koja bilježi transformaciju rada i grada na primjeru jedne odabrane zajednice. Izgradnjom jedinstva prostora, vremena i ljudi okupljenih duž ulice, i u ulici, suživljenih s prostorom Radunice rođenjem, stanovanjem ili iznajmljivanjem, autorica u svojoj knjizi na elegantan način fokusira pogled na promjene koje se događaju u mikrolokaciji odabrane ulice.  Radunica postaje više od ulice, lokalna zajednica u kojoj turističke djelatnosti mijenjaju ne samo izgled ulice, stanarske prakse, vrstu posla kojom se bave njezini stanovnici već i ustaljenu socijalnu dinamiku odnosno dotada razumljiv i pretpostavljen „način života“.

Helena Tolić svoj tekst gradi na suvremenim spoznajama antropologije turizma, urbane antropologije, etnografije svakodnevice kroz koje bilježi intenzivnu promjenu svoje ulice a potom i svojeg etnografskog terena. U knjizi se problematizira konstrukcija mediteranstv. U njoj nalazimo promišljanja o značenju „izmišljenih tradicija“, odabrane povijesti i stvaranja Radunice kao nove turističke destinacije. Aktivno prateći procese turističke transformacije jednog dijela grada, jedne ulice, jedne destinacije, autorica će sagledati načne na koji se globalni ekonomski procesi odražavaju na živote stanovnika. Radunica kao turistička destinacija ispisana je iz pozicije stanovnika Radunice, kroz razgovore, prikupljene priče, intervjue, osluškivanjem ljudskog glasa, priča o nezadovoljstvu, i zadovoljstvu, starim i novim vremenima, domaćima i turistima, te promatranjem društvenih praksi koje oblikuju današnje lice Radunice i lice novih oblika turističkog rada.  

Helena Tolić zahvatila je lice i naličje procesa turističke promjene grada. U neobično pravovremenoj  etnografskoj studiji, autorica je zabilježila svakodnevne procese turistifikacije, pokazujući utjecaj turizma na razvoj novih društvenih odnosa u ulici.

Želite li saznati više o „duhu Mediterana“, splitskim sakupljačima i raduničkim iznajmljivačima, „domaćem svitu“, razvoju turizma, solidarnosti, konkurenciji, predodžbama o turistima, svakako pročitajte knjigu Splitska Radunica kao turistička destinacija.

Knjiga je dostupna ovdje.