Klementina Batina et al., ur.: Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno – 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele

Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno, nastao je iz znanstveno-stručnoga skupa 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele, održana u Lugu u Baranji, 1. – 4. listopada 2016. godine.  Hrvatsko-slovenske etnološke paralele oblik je regionalne suradnje koji kroz susret i predavanja etnologa i kulturnih antropologa iz Hrvatske i Slovenije tematizira regionalne znanstvene i kulturne veze te interkulturni dijalog u međunarodnom okružju. Riječ je o događanju koje ima kontinuitet od 1981. godine a kojemu su cilj nove znanstvene spoznaje te problematizacija i valorizacija značenja općepoznatih činjenica o tradicijskoj i suvremenoj kulturi u regiji.

14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele održane su u Baranji, jednoj od najmanjih hrvatskih regija, ali s vrlo živim aktivnostima na području očuvanja baštine, razvoja raznolikih vidova poljoprivrednih i turističkih aktivnosti. Svrha je skupa bila okupiti stručnjake, znanstvenike, ne samo etnologe i kulturne antropologe, kako bismo dobili što cjelovitiji uvid u procese koji su se događali ili se upravo događaju na ruralnom područjima Hrvatske i Slovenije.

Razmatrani su fenomeni ruralnoga područja kroz refleksiju uloge etnologa i kulturnih antropologa u razvoju ruralnoga područja, kroz brigu za razvoj ruralnoga područja u 20. stoljeću i početkom 21. stoljeća, razmatrano je ruralno područje kao kulturni ili uništeni krajolik, kao pokretač ili teret razvoja, problemi ruralnoga razvoja – perspektive, strategije, mogućnosti, politike, inicijative i partnerstva.

Posebna je pozornost posvećena  stanovništvu ruralnoga područja kroz pitanja što je selo, tko su seljaci: zapošljavanje, promjene i migracije, medicinska i socijalna skrb, društvena struktura, održivi razvoj, kreativne industrije, tradicionalna zaposlenja, nove mogućnosti zapošljavanja, europski projekti – primjena i recepcija.

Zadnjih desetak godina razvija se turizam na ruralnom području pa se  raspravljalo o tom kakav turizam/e razvijamo: baštinski, lovni, seoski, ruralni i dr., diskutiralo se o ruralnom turizmu – od analize stanja i smjernica za održivi razvoj do kulturnih i prirodnih resursa na ruralnom području, oblicima zaštite i interpretaciji etnoloških sadržaja na ruralnom području te „etno-eko interpretacija“ u ruralnoj turističkoj ponudi.

Zbornik možete preuzeti ovdje.