Marijana Belaj, Zvonko Martić, Mirjam Mencej, ur.: Topografije svetoga na području Buškoga Blata

Troje autora, Marijana Belaj (Hrvatska), Zvonko Martić (Bosna i Hercegovina) i Mirjam Mencej (Slovenija), u etnološkoj i kulturnoantropološkoj perspektivi propituju procese sakralizacije prostora na području Buškoga Blata (Bosna i Hercegovina) u okviru tri podteme – sakralizacija prostora štovanjem kultnih grobova, blagoslov polja kao ritualno posvećenje prostora te oblikovanje vilinskih prostora putem predaja o vilama. U fokusu autora su mjesta koja su referentne točke za izražavanje vjerskih ideja i potreba, pri čemu nisu zahvaćena samo institucionalno posvećena mjesta, već i ona u kojima se sakralizacija odvija “odozdo", odnosno izvaninstitucionalno.

Polazeći od vjerskih predodžbi i subjektivnih iskustava prostora, autori su usmjereni na oblikovanja i razumijevanja svetih prostora te ulogu koju im korisnici pridaju u konceptualizaciji sebe i svijeta oko sebe. Promatrajući procese institucionalne i izvaninstitucionalne sakralizacije prostora – što u kulturnoj semantici uključuje i označavanje, “osvajanje", demonstraciju, osiguranje i zaštitu životnoga prostora – autori proširuju perspektivu tragom kulturno značenjskih kontura koje izviru iz posvećenih mjesta u smjeru identifikacijskih procesa zajednice povezanih s teritorijalnošću, društvene kohezije, raslojavanja i solidarnosti, sociokulturnih vrijednosti i nazora, prostornih odnosa moći, religijskog aktivizma i dr. Ovakvim pristupom autori nude uvid u to kako neko posvećeno mjesto postaje i biva ključnom točkom u topografiji religijske i sociokulturne stvarnosti jedne uže zajednice.

Knjiga je etnografski bogato utemeljen prinos poznavanju suvremenih kulturnih fenomena i procesa na bosanskohercegovačkom prostoru – prostoru koji je izrazito kulturno heterogen te istraživački iznimno zanimljiv i izazovan, no rijetko zahvaćen suvremenim etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima istraživača s ovoga ili njemu bliskih prostora.

Knjiga je dostupna u digitalnom obliku na ovoj poveznici.