Natječaj za predlaganje kandidatkinja i kandidata za Nagradu “Milovan Gavazzi” za 2019. godinu

Natječaj za predlaganje kandidatkinja i kandidata za Nagradu “Milovan Gavazzi” za 2019. godinu

  • Post by:
  • 14/10/2020
  • Comments off

Dana 12. listopada 2020. godine Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva donio je odluku o raspisivanju natječaja za Nagradu „Milovan Gavazzi“ Hrvatskog etnološkog društva za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci. Natječaj se raspisuje za Nagradu za životno djelo „Milovan Gavazzi“ te Godišnju nagradu „Milovan Gavazzi“ za 2019. godinu u više kategorija:

– znanstveni i nastavni rad
– muzejski rad
– zaštita kulturne baštine
– popularizacija struke
– studentski rad

Napomena: Godišnja nagrada „Milovan Gavazzi“ može se (ali ne mora) dodijeliti u svakoj od kategorija. U svakoj kategoriji može se dodijeliti više Godišnjih nagrada.

POSTUPAK PREDLAGANJA:
Kandidirati se mogu samo članovi i članice HED-a. Mogu se kandidirati osobno ili ih može predložiti drugi član ili članica. Prijedlog kandidature s potrebnom dokumentacijom treba poslati na e-adresu: hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com ili na adresu tajnice društva: Marija Gačić, Braće Radića 276, 31 410 Strizivojna

Prijedlog Godišnje nagrade „Milovan Gavazzi mora sadržavati:
a) ime kandidatkinje ili kandidata, naziv kategorije u kojoj se nagrada predlaže te naziv, vrijeme i mjesto nastanka ostvarenja radi kojega se osoba predlaže za nagradu;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete ostvarenja s obzirom na uvjete u kojima je postignuto);
c) popratnu dokumentaciju i to:
– u kategoriji „znanstveni i nastavni rad“: primjerak publiciranog djela u pdf ili tiskanom obliku, recenzije te dokaze o recepciji djela u javnosti (kritike, osvrti, tiskovni materijali);
– u kategoriji „muzejski rad“: vizualne materijale (fotografije, video snimke) iz kojih je vidljiv koncept i izgled izložbe ili drugog oblika muzejskog rada, katalog, dokaze o prijamu u javnosti (kritike, osvrti, tiskovni materijali);
– u kategoriji „zaštita kulturne baštine“: vizualne materijale (fotografije, video snimke) iz kojih je vidljiv restauratorsko-konzervatorski zahvat uz podatke o stanju objekta rada prije, za vrijeme i nakon zahvata, o njegovoj funkciji prije i nakon zahvata te o uvjetima, odnosno okolnostima (financijskim i drugim) odvijanja zahvata;
– u kategoriji „popularizacija struke“ presliku ili presnimku rada (ako se radi o djelu oblikovanom za medije), odnosno primjerak publikacije u pdf ili tiskanom obliku, ili vizualne materijale (fotografije, video snimke) o događanjima, te podatke o praćenju ili recepciji djela;
– u kategoriji „studentski rad“ dokumentaciju kao u onoj od gore navedenih kategorija u koju se rad uvrštava, odnosno primjerak rada ako je riječ o neobjavljenom tekstu; obavezno mišljenje mentora ili mentorice u pisanom obliku.

Prijedlog Nagrade „Milovan Gavazzi“ za životno djelo mora sadržavati:
a) ime kandidatkinje ili kandidata;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete životnog ostvarenja kandidatkinje ili kandidata s obzirom na uvjete i okolnosti u kojima je postignuto;
c) popratne materijale: životopis i bibliografiju odnosno popis djela kandidatkinje ili kandidata.

Natječaj je otvoren 30 dana od objave na mrežnoj stranici Hrvatskog etnološkog društva, do 14. studenoga 2020. godine. Nagrađene će među kandidatima izabrati Upravni odbor HED-a tajnim glasovanjem.

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi" bit će objavljeni na mrežnim stranicama Društva i putem okružnice. Obavijest o načinu dodjele Nagrade pravovremeno će biti upućena nagrađenima osobno, a članovima Društva putem okružnice.

Kategorije:Novosti