O etnološkoj tribini

Etnološka tribina znanstveni je časopis Hrvatskog etnološkog društva koji pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških tema te objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave i prikaze knjiga.

ETNOLOŠKA TRIBINA
Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

Izdavač: Hrvatsko etnološko društvo
Suizdavač: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

ISSN 0351-1944 (Tisak)
ISSN 1848-9540 (Online)
UDK: 39(497.5)(058)
DOI: 10.15378/1848-9540

Etnološka tribina znanstveni je časopis Hrvatskog etnološkog društva koji pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških tema te objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave i prikaze knjiga.

Etnološka tribina podupire objavu kritički mišljenih i inovativnih tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkloristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet za složenost suvremenih svjetova.

Etnološka tribina je forum raznih etnoloških i kulturnoantropoloških pravaca koji je posebno posvećen promicanju i objavi rezultata kulturnoantropoloških istraživanja u Istočnoj Europi i ostalim postsocijalističkim zemljama. Etnološka tribina prihvaća radove koji predstavljaju izazovna, inovativna i rigorozno konceptualno provedena i predstavljena istraživanja s obzirom na epistemološki okvir te kvalitativne metodološke alate dostupne suvremenoj etnologiji i kulturnoj antropologiji.

U skladu s misijom Etnološka tribina nedavne je brojeve posvetila promicanju suvremenih tema poput postsocijalizma, tranzicije, migracija, identiteta, medikalizacije zdravstvene skrbi, konceptu kulturne baštine, indigenim pravima i dokumentarnom etnografskom filmu, politikama oblikovanja hodočasničkih odredišta, etici, neoliberalizmu, radu, ekonomskoj krizi, siromaštvu, beskućništvu…

Glavne urednice: Melanija Belaj (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) i Senka Božić-Vrbančić (Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru)

Uredništvo: Olga Orlić (Institut za antropologiju, Zagreb), Tanja Petrović (Institut za studije kulture i sjećanja, ZRC SAZU, Ljubljana), Tihana Petrović Leš (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Međunarodno uredništvo: Ulf Brunnbauer (Regensburg), Ildiko Erdei (Beograd), Monica Heintz (Paris), Monica Heller (Toronto), Maja Povrzanović Frykman (Malmö), Michaela Schäuble (Bern), Mitja Velikonja (Ljubljana)

Izdavačko vijeće: Gábor Barna (Szeged), Vitomir Belaj (Zagreb), Marta Botíková (Bratislava), Tanja Bukovčan (Zagreb), Eugene A. Hammel (Berkeley), Krista Harper (Amherst), Višnja Huzjak (Velika Gorica), Kruno Kardov (Zagreb), Carolin Leutloff-Grandits (Frankfurt (Oder)), José Mapril (Lisabon), Neill Martin (Edinburgh), Aleksandra Muraj (Zagreb), Thomas Reuter (Melbourne), Olga Supek (Zagreb), Leonilda Vidović-Begonja (Split), Zorica Vitez (Zagreb), Meglena Zlatkova (Plovdiv)

Uredništvo Etnološke tribine vodi se Standardom uredničkog rada i COPE standardom koje preporuča Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. S posebnom pažnjom Uredništvo će procjenjivati pojave poput dvostruke predaje rada i plagijarizma te ih kao oblike akademski nečasnog ponašanja procesuirati u skladu s COPE standardima.

Radovi zaprimljeni u časopis prolaze unutarnju uredničku recenziju te najmanje dvije anonimne vanjske recenzije. Časopis donosi odluku o zaprimanju rada i stavljanju u proceduru u roku od 30 radnih dana, o čemu obavještava autora. Proces recenzije i revizije u prosjeku traje najmanje 4 mjeseca. Po završetku recenzijskog postupka autor će biti obaviješten o prihvaćanju rada za objavu. Točan datumu objavljivanja ovisi i o ukupnom broju zaprimljenih i prihvaćenih radova.

Etnološka tribina zaprima radove kroz sustav za uređivanje časopisa (Open Journal Systems) na koji se pristupa putem mrežne stranice http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina.

Etnološka tribina je indeksirana i dostupna u: Anthropological Index Online, Anthropological Literature, CEEAS – Central & Eastern European Academic Source, CEEOL, DOAJ – Directory of Open Access Journals, DRJI, EBSCO – Anthropology Plus, ERIH PLUS, ESCI – Emerging Sources Citation Index (WoSCC), Hrčak, International Bibliography of Social Sciences, MLA Directory of Periodicals, ProQuest Central, ProQuest Research Library, ProQuest Social Science Database, ProQuest Sociology Collection, ProQuest Sociology Database, RILM Abstracts of Music Literature, Scopus, Ulrich’s.

Časopis podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.