O HED biblioteci

hed-biblioteka je nakladnički niz digitalnih publikacija koje obrađuju teme s područja etnologije, kulturne antropologije, folkloristike i ostalih srodnih disciplina iz područja društvenih i humanističkih znanosti te kao jedna od osnovnih djelatnosti koje Društvo, kroz svoj strateški razvoj, ima kao prioritet. Odluku o pokretanju mrežne nakladničke cjeline hed-biblioteke donio je Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

U početnim koracima osmišljavanja hed-biblioteke, savjetodavnu stručnu pomoć uputili su djelatnici knjižnične i izdavačke službe Filozofskog fakulteta u Zagrebu, napose gospođa Iva Melinščak Zlodi (Knjižnica Filozofskog fakulteta, e-izvori) i gospodin Boris Bui (FF-press), na čemu im Uredništvo hed-biblioteke srdačno zahvaljuje.

Zašto e-biblioteka?

hed-biblioteka nakladnički je projekt čiji je cilj priključivanje suvremenim izdavačkim platformama u vremenu sveprisutnosti digitalno posredovanih informacija te jačanje elektroničke knjige. Misija hed-biblioteke je demokratiziranje medija objave znanstvenih radova. hed-biblioteka otvorena je za radove koji inovativnim etnografskim pristupima tematiziraju suvremene kulturne procese i pomažu većoj vidljivosti i širem društvenom utjecaju etnologije i kulturne antropologije.

Odlukom o pokretanju nakladništva elektronskih knjiga Hrvatsko etnološko društvo pokušava odgovoriti na zahtjeve digitalnog doba, smanjiti troškove objave znanstvenih knjiga, te u okviru krovne strukovne organizacije sustavno promicati etnološka i kulturnoantropološka znanja i spoznaje.

Elektronička publikacija ima niz prednosti u odnosu na „klasičnu“ tiskanu knjigu: omogućuje, prije svega, brzu i neograničenu dostupnost te veliku javnu vidljivost znanstvene produkcije. Uočivši potrebu za povećanom vidljivosti i dostupnosti hrvatske znanstvene produkcije u etnologiji i kulturnoj antropologiji, HED želi predstaviti vlastitu elektronsku nakladničku cjelinu. Uzor u implementaciji novih medija u (znanstvenom) izdavaštvu HED pronalazi u raznim postojećim platformama kao što su:

– „elektronička knjiga“ Društva za promicanje književnosti na novim medijima (http://www.elektronickeknjige.com/ );

– regionalne platforme: Mirovnog inštituta iz Ljubljane (Zbirka Mediawatch http://www.mirovni-institut.si/Publikacija/All/si/ ) i Anthroserbia, Odeljenja za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Beogradu (http://www.anthroserbia.org/ ).

hed–biblioteka cilja širokoj publici, a politikama otvorenog pristupa pokušava osnažiti dostupnost i pojačati recepciju domaće teorijske i etnografske misli.

hed-biblioteka dostupna je na otvorenom i besplatnom pristupu za preuzimanje na mrežnim stranicama http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/

hed-biblioteka objavljivat će:

a) autorske knjige
b) zbornike radova i uredničke knjige

hed–biblioteka kao digitalno nakladništvo omogućuje:

– smanjenje cijene koštanja knjige (cca: 5.000,00- 7.000,00 kn po mrežnoj cjelini tj. knjizi)
– brzu objavu novijih istraživanja
– bržu objavu knjiga mladih autora
– veću vidljivost istraživanja u etnologiji i kulturnoj antropologiji (nacionalno i regionalno)
– veću dohvatljivost putem otvorenog pristupa elektroničke publikacije (pristup bez ograničenja)
– besplatnu i trenutnu dostupnost

I sve to uz:

– zadržavanje standarda uredničke obrade rukopisa (poštivanje formalne i sadržajne analize, recenzentski postupak (čije standarde propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH) koji omogućuje znanstvenu valorizaciju knjige),
– domaće uredništvo i međunarodni savjet (sastavljen od vrhunskih stručnjaka iz područja etnologije i kulturne antropologije s regionalnom ekspertizom i lokalnom jezičnom kompetencijom),
– uključivanje u sustav ISBN (za tzv. knjigu na drugom mediju),
– uvrštavanje publikacije u knjižni katalog Hrvatskog arhiva web-a pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (HAW),
– poštivanje kriterija jedinstvenosti – publikacija objavljena primarno kao elektronska knjiga (uz ostavljenu mogućnost naknadne objave tiskanog primjerka).

Uredništvo

dr. sc. Olga Orlić

dr. sc. Ana Perinić Lewis

dr. sc. Klementian Batina

Iva Grubiša

dr. sc. Luka Šešo

dr. sc. Krisitna Vugdelija

Poziv za predaju rukopisa hed-biblioteke

hed-biblioteka otvorena je za radove koji inovativnim etnografskim pristupima tematiziraju suvremene kulturne pojave i procese i pomažu većoj vidljivosti i širem društvenom utjecaju etnologije i kulturne antropologije.

Rukopisi predani uredništvu hed-biblioteke formalno će se i sadržajno obrađivati u standardu znanstvenih i stručnih knjiga po preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Ministarstva kulture RH.

Rokovi za predaju rukopisa:  kontinuirano (tijekom cijele godine).

O prihvaćanju rukopisa odlučuje Uredništvo biblioteke.

Kontakt

hed-biblioteka
Hrvatsko etnološko društvo
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

hed.biblioteka.urednistvo@gmail.com