O nama

Hrvatsko etnološko društvo je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga etnologa i kulturnih antropologa u Republici Hrvatskoj. Cilj Društva je unapređivanje etnološke znanosti i njezina položaja u društvu te poticanje i usklađivanje rada na svim područjima etnološke i kulturnoantropološke djelatnosti.

Društvo potiče, pomaže i vodi etnološka proučavanja šireg značenja; pomaže pri unapređenju nastave etnologije; radi na stručnom uzdizanju etnologa; organizira i pomaže održavanje znanstvenih i stručnih etnoloških skupova i drugih manifestacija s etnološkim i folklorističkim značajkama; potiče i pomaže skupljanje, čuvanje i prikazivanje etnografske građe i kulturnih dobara; potiče i pomaže pri snimanju etnografskih filmova, stvaranju etno-parkova i sl.; popularizira etnološku znanost i rezultate istraživanja; predstavlja članove Društva i štititi njihove interese; uspostavlja i održava veze s etnološkim i drugim društvima, udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu; dodjeljuje priznanja i nagrade za posebne zasluge u radu Društva; predlaže tijelima hrvatske zakonodavne vlasti zakonska rješenja potrebna za ispravno vrednovanje i očuvanje etnografske i folklorne baštine Republike Hrvatske; surađuje s državnim tijelima pri reguliranju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja članovima HED-a koji profesionalno rade u struci, a nisu u stalnom radnom odnosu, izdaje stručne knjige i časopise, nosače zvuka te nosače slike i zvuka s etnografskim, etnološkim, folklornim i folklorističkim sadržajima.