Tko smo?

Hrvatsko etnološko društvo je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga etnologa i kulturnih antropologa u Republici Hrvatskoj. Cilj Društva je unapređivanje etnološke i kulturnoantropološke znanosti i njezina položaja u društvu te poticanje i usklađivanje rada u svim područjima etnološke i kulturnoantropološke djelatnosti.

Društvo potiče, pomaže i vodi etnološka i kulturnoantropološka istraživanja šireg značenja; pomaže pri unapređenju nastave etnologije i kulturne antropologije; radi na stručnom usavršavanju etnologa i kulturnih antropologa; organizira i pomaže održavanje znanstvenih i stručnih etnoloških i kulturnoantropoloških skupova, kao i drugih manifestacija s etnološkim i kulturnoantropološkim te folklorističkim značajkama; potiče i pomaže skupljanje, dokumentiranje, čuvanje i prezentaciju etnografske građe i kulturnih dobara; potiče i pomaže pri snimanju etnografskih filmova, oblikovanja etno-parkova i sl.; popularizira etnološku i kulturnoantropološku znanost i rezultate istraživanja; predstavlja članove Društva i štititi njihove interese; uspostavlja i održava veze s drugim srodnim društvima, udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu; dodjeljuje priznanja i nagrade za posebne zasluge u radu Društva i u struci; predlaže tijelima hrvatske zakonodavne vlasti zakonska rješenja potrebna za ispravno vrednovanje i očuvanje etnografske i folklorne baštine Republike Hrvatske; surađuje s državnim tijelima pri reguliranju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja članova HED-a koji profesionalno rade u struci, a nisu u stalnom radnom odnosu; izdaje stručne knjige i časopise, nosače zvuka te nosače slike i zvuka s etnografskim, etnološkim i kulturnoantropološkim, folklornim i folklorističkim sadržajima.