Olga Supek: Ljeto u Detroitu: studija jedne gradske četvrti iz perspektive ekonomske antropologije

Ova je kvalitativna, etnološka i kulturnoantropološka, studija napisana 70-tih godina 20. stoljeća, iz pera Olge Supek, o radnom ljetu provedenom u Detroitu. Istraživanje se odvijalo na način dugotrajnog boravljenja i življenja „na terenu“, u neposrednoj blizini sugovornika, istraživane zajednice i naselja. Supek ilustrira i promišlja društvo industrijskog kapitalizma, neregularnu (neformalnu) ekonomiju, deindustrijalizaciju, krah masovne industrijske proizvodnje kasnog industrijalizma, kao i prve efekte ekonomske krize na područje društvenih odnosa. Počeci ekonomskog propadanja Detroita pokazivali su se upravo tada, sedamdesetih godina 20. stoljeća, u vrijeme kada se odvijalo istraživanje. Detroit se razvio u 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća velikom brzinom, da bi nakon velike naftne krize početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća počeo stagnirati i propadati. Bio je vodeći industrijski grad u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je ovisio u potpunosti o automobilskoj industriji. Ta „industrijska monokultura" dovela je grad do propasti. U ovoj dosad neobjavljenoj studiji, koju je autorica doradila i priredila za hrvatsku publiku, ilustrirani su i kritički promišljani kompleksni procesi industrijskoga propadanja velikog grada, ali i su postavljena i brojna metodološka, epistemološka i/ili organizacijsko-praktična pitanja terenskog rada. Autorica je provela svoj profesionalni život i rad do umirovljenja jednako dugo u Hrvatskoj, koliko i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova studija u tom smislu odražava izrazitu istraživačku senzibilnost prema različitim kulturnim i društvenim kontekstima, različitim istraživačkim tradicijama, iskustvima i uporištima, koje autorica propituje i dovodi u komparativan problemski odnos.

 

Publikaciju možete preuzeti ovdje.