Opći uvjeti korištenja mrežne stranice Hrvatskog etnološkog društva

Isključivi vlasnik mrežne stranice www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr je Hrvatsko etnološko društvo (HED), Ivana Lučića 1, Zagreb, OIB: 62776394998, MB: 03259021, RNO: 0101504 (dalje u tekstu HED).

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na mrežnoj stranici www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka HED-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu HED-u ili trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj mrežnoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika (tj. u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe) uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na mrežnoj stranici www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr, o tome je dužan izvijestiti HED na e-mail adresu hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com.

Svi materijali na stranicama ne smiju se kopirati ili reproducirati osim u opsegu potrebnom za njihov online pregled. Bez obzira na to, ispisivanje stranice na papiru za osobnu uporabu je dozvoljeno.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja HED-a i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Suradnici se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove mrežne stranice, za bilo koje postupke korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove mrežne stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove mrežne stranice.

Ova mrežna stranica sadrži i poveznice prema drugim mrežnim stranicama koje su kreirale treće osobe. HED nema nadzor nad drugim mrežnim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti prilikom pristupa korisnika mrežnim stranicama kreiranim od strane trećih osoba putem poveznica sa stranice www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr.

HED nije odgovoran korisniku niti nekoj trećoj strani za bilo koju nastalu štetu, bila ona direktna ili indirektna, slučajna ili posljedična, povezana ili proizlazeća iz uporabe, pogrešne uporabe, odnosno nemogućnosti uporabe mrežne stranice od strane korisnika. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja ove mrežne stranice.

HED se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove mrežne stranice. HED može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi HED-u.

HED će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga HED-a na zadovoljstvo korisnika. HED se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

HED zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja mrežne stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj mrežnoj stranici.

U slučaju svih upita u vezi pravila o zaštiti privatnosti ili načinu na koji HED obrađuje osobne podatke, kao i svih upita koji se odnose na Uvjete korištenja, korisnik se može obratiti na e-mail adresu hrvatsko.etnolosko.drustvo@gmail.com.

Korištenjem sadržaja ove mrežne stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove mrežne stranice, prihvaća koristiti sadržaj ove mrežne stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost te potvrđuje kako je pristao na Uvjete korištenja.

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naše mrežne stranice.