Poziv na radionicu povodom obilježavanja Svjetskog dana antropologije i Europskih dana antropologije

Poziv na radionicu povodom obilježavanja Svjetskog dana antropologije i Europskih dana antropologije

  • Post by:
  • 21/02/2024
  • Comments off

Povodom obilježavanja Svjetskog dana antropologije i Europskih dana antropologije Hrvatsko etnološko društvo poziva Vas na radionicu

DOPRINOSI ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE U OBRAZOVANJU
Integracija nematerijalne kulturne baštine u nastavu

Radionica će se održati u srijedu, 28. veljače 2024. od 14:00 do 15:30 sati, u online formatu. 

Koliko etnologija i kulturna antropologija mogu doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju koje će počivati na društvenoj inkluziji i interkulturalizmu? Postoje li prostor i interes za integraciju nematerijalne kulturne baštine u nastavu i koje kompetencije ona razvija kod učenika? 

O ovim i drugim pitanjima koja se tiču intersekcije kulture i obrazovanja govorimo na radionicI u okviru koje će biti predstavljene prakse iz UNESCO-vog vodiča Teaching and Learning with Living Heritage.

Vodič je rezultat zajedničkog pilot projekta UNESCO-a i Europske komisije pod nazivom Europska godina kulturne baštine 2018.: Angažiranje mladih za uključivu i održivu Europu. Vodič je namijenjen učitelji-ma/cama, knjižničar-ima/kama, ali i svim etnolo-zima/ginjama i kulturnim antropolo-zima/ginjama koji/e surađuju s obrazovnim institucijama i koji/e teže integrirati nematerijalnu kulturna baštinu te znanja i vještine koji se generacijama prenose unutar zajednice u različite oblike obrazovnih programa i/ili nastavu.

Radionica ima za cilj doprinijeti razvoju interkulturalnih kompetencija obrazovnih djelatnika/ca različitih profila, osposobiti etnolog-e/inje i kulturne antropolog-e/ inje za rad u formalnim i neformalnim obrazovnim sustavima i programima te potaknuti promišljanje vlastite pozicije unutar takvih suradnji.

Radionicu će voditi dr. sc. Tamara Nikolić Đerić, viša kustosica i kulturna antropologinja, ko-autorica vodiča.

Sudjelovanje je besplatno.

Molimo Vas da se za sudjelovanje u radionici prijavite na adresu elektroničke pošte: hrvatskoetnoloskodrustvo@gmail.com

***

Iz vodiča:
Odnos nematerijalne kulturne baštine i obrazovanja je odnos međusobnog osnaživanja. Nematerijalna kulturna baština čini obrazovne programe relevantnijima, promiče uvažavanje kulturne raznolikosti i ulogu kulture u održivom razvoju (SDG 4). Istovremeno, obrazovanje igra ključnu ulogu u jačanju svijesti o baštini i naporima da se ista očuva.

O voditeljici radionice:
Dr. sc. Tamara Nikolić Đerić, (r. 1983.) je etnologinja i kulturna antropologinja i indologinja. Od 2008. do 2023. radila je kao kustosica Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell’Istria (EMI/MEI). U sklopu muzejskih djelatnosti realizirala je nekoliko autorskih i skupnih izložbi, provela dva EU projekta i pokrenula prvi festival etnografskog filma ETNOFILm u Rovinju. Koautorica je i koordinatorica novog stalnog postava EMI/MEI. Od 2014. Nikolić Đerić surađuje s Ekomuzejom „Kuća o batani – Casa della batana“ kao stručno-programska voditeljica, koautorica kandidature za UNESCO Registar i koautorica novog stalnog postava. U rujnu 2017. započinje suradnju s UNESCO- om kao facilitator za implementaciju Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine provodeći radionice jačanja kapaciteta baštinskih stručnjaka i članova lokalnih zajednica diljem Europe i Centralne Azije, sudjelujući u brojnim istraživačkim i savjetodavnim aktivnostima i realizaciji materijala za implementaciju Konvencije u edukativnom i muzeološkom kontekstu. Od 2022. dopredsjednica je UNESCO foruma nevladinih organizacija. Od 2023. djeluje kao nezavisna kustosica i savjetnica s posebnim fokusom na interpretacijskim centrima, jačanju lokalnih zajednica, participativnom upravljanju baštinom i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Autorica je nekoliko stručnih i znanstvenih članaka te aktivna članica strukovnih udruga (Hrvatsko etnološko društvo (HED), Hrvatsko muzejsko društvo (HMD), Međunarodni savjet za muzeje (International Council of Museums – ICOM), Udruženje mediteranskih pomorskih muzeja (The Association of Mediterranean Maritime Museums (AMMM)).

Kategorije:Događanja, Novosti