Poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za Nagradu “Milovan Gavazzi” za 2018. godinu

Poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za Nagradu “Milovan Gavazzi” za 2018. godinu

  • Post by:
  • 01/10/2019
  • Comments off

Dana 26. rujna 2019. godine Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva donio je odluku o raspisivanju natječaja za nagrade HED-a za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci. Natječaj se raspisuje za Nagradu za životno djelo „Milovan Gavazzi“ te Godišnju nagradu „Milovan Gavazzi“za 2018. godinu u više kategorija:

– muzeološki rad
– znanstveni i nastavni rad
– zaštita kulturne baštine
– popularizacija struke
– studentski rad

Napomena: Godišnja nagrada „Milovan Gavazzi“ može se (ali ne mora) dodijeliti u svakoj od kategorija. U svakoj kategoriji može se dodijeliti više Godišnjih nagrada.

POSTUPAK PREDLAGANJA:
Kandidirati se mogu samo članovi i članice HED-a. Mogu se kandidirati osobno ili ih može predložiti drugi član ili članica. Prijedlog kandidature treba poslati u tiskanom ili elektronskom obliku na adresu tajnice Društva:

Marija Gačić
Enzita d.o.o.
Av. Dubrovnik 15, paviljon 14A
10020 Zagreb
ili
marija.black@gmail.com

Prijedlog Godišnje nagrade „Milovan Gavazzi mora sadržavati:
a) ime kandidatkinje ili kandidata, naziv kategorije u kojoj se nagrada predlaže, te naziv, vrijeme i mjesto nastanka ostvarenja radi kojega se osoba predlaže za nagradu;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete ostvarenja s obzirom na uvjete u kojima je postignuto);
c) popratnu dokumentaciju i to:
– u kategoriji „znanstveni i nastavni rad“ primjerak publiciranog djela, recenzije te dokaze o njezinom prijamu u javnosti (kritike, osvrti, tiskovni materijali);
– u kategoriji „muzeološki rad“ vizualne materijale (fotografije, video snimke) iz kojih je vidljiv koncept i izgled izložbe ili drugog oblika muzeološkog rada, katalog, dokaze o prijamu u javnosti kao u gornjoj kategoriji;
– u kategoriji „zaštita kulturne baštine“ isto kao u gornjoj kategoriji, uz podatke o stanju objekta rada prije, za vrijeme i nakon restauratorsko-konzervatorskog zahvata, o njegovoj funkciji prije i nakon zahvata te o uvjetima, odnosno okolnostima (financijskim i drugim) njegovog odvijanja;
– u kategoriji „popularizacija struke“ presliku ili presnimku rada (ako se radi o djelu napravljenom za medije), odnosno dokumentaciju kao u kategorijama „knjiga godine“ i „izložba godine“ (ako se radi o tečaju, radionici i sl.);
– u kategoriji „studentski rad“ dokumentaciju kao u onoj od gore navedenih kategorija u koju se rad uvrštava, odnosno primjerak rada ako je riječ o pisanom (radu); obavezno, u pisanom obliku, mišljenje mentora pod čijim je vodstvom dotični rad napravljen.

Prijedlog Nagrade „Milovan Gavazzi“ za životno djelo mora sadržavati:
a) ime kandidatkinje/kandidata;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete životnog ostvarenja kandidatkinje/kandidata s obzirom na uvjete i okolnosti u kojima je postignuto);
c) popratne materijale: životopis i bibliografiju odnosno popis djela kandidatkinje/kandidata.

Natječaj je otvoren 30 dana od objave na mrežnoj stranici Hrvatskog etnološkog društva, do 31. listopada 2019. godine. Nagrađene će među kandidatima izabrati Upravni odbor HED-a tajnim glasovanjem.

Nagrade će biti uručene na Božićnom domjenku HED-a, u petak 13. prosinca 2019. godine u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Kategorije:Novosti