Sanja Buble i Zoran Čiča, ur.: Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine

Stručni skupovi pod nazivom Simpozij etnologa konzervatora Slovenije i Hrvatske  (SEK) rezultat su dvadesetgodišnje suradnje, a naizmjenično se održavaju u ove dvije države u proteklih 15-ak godina. U Sloveniji su održani u Rogatecu i Pleterju (2000.), Metliki (2000.), Brežicama (2003.) i Trenti (2013.), a u Hrvatskoj u Starigradu-Paklenici (2001.) i Starom Gradu na Hvaru (2010.). Inicijatori ovakvog vida suradnje bili su Dušan Strgar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto i Ana Mlinar iz Konzervatorskog odjela u Zagrebu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Potreba za suradnjom pojavila se iz nekoliko razloga. U prvom redu, to je bio dugogodišnji izostanak bilo kakvih stručnih skupova u konzervatorskoj struci u Hrvatskoj, zatim nepostojanje organiziranih kontakata među etnolozima konzervatorima na međunarodnoj razini, nedostatak literature iz područja obnove tradicijskoga graditeljstva, potreba pronalaska i angažmana specijaliziranih majstora i graditeljskih materijala, te nužnost razmjene strukovnih iskustava.

Zajednički nazivnik svih skupova bila je zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine, a izlagalo se i raspravljalo o brojnim strukovnim temama kao što su muzeji na otvorenom, zaštita kulturne baštine u parkovima prirode i nacionalnim parkovima, UNESCO i tradicijska baština, prostor i baština kao resurs u najnovijim oblicima privređivanja i niz drugih tema. Na svakom SEK-u bilo je 50-ak sudionika i 20-ak referenata. U nominalno etnološki konzervatorski simpozij Organizacijski odbor s vremenom je počeo uključivati i arhitekte, povjesničare umjetnosti te stručnjake iz drugih ustanova poput muzeja, fakulteta, turističkih zajednica i lokalne samouprave, a u cilju da se konzervatorskom poslu pristupi interdisciplinarno.  Nakon izlaganja i rasprava usuglašavani su zaključci vezani uz opću problematiku struke, metode rada,  tehnologiju obnove i dr., a objavljeni su u slovenskoj i hrvatskoj stručnoj literaturi. Tendencija je da rezultat svakog simpozija bude tiskani zbornik radova sa zaključcima.

IV. simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije održan je u Starom Gradu na Hvaru 24. – 27. svibnja 2010. godine. Mjesto održavanja skupa nametnulo se samo od sebe, naime Starogradsko polje na otoku Hvaru 2008. godine uvršteno je na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, a ujedno je i zaštićeni kulturni krajolik u Registru kulturne baštine Republike Hrvatske. Bila je to prilika i povod da na svom stručnom skupu konzervatori izlože i razmotre, između ostalog, problematiku vezanu uz UNESCO i tradicijsku baštinu Hrvatske i Slovenije. Raznovrsnost tema i pristupa koje pokrivaju članci u ovom Zborniku IV. SEK-a, od temeljnih pitanja vezanih uz zaštitu i obnovu kulturnih dobara, preko razmatranja ekonomskih potencijala baštine i prostora do pitanja kulturnog identiteta u kontekstu globalizacijskih procesa, potvrdili su još jednom složenost konzervatorske problematike i nasušnu potrebu da se međusobnim povezivanjem, razmjenom mišljenja i radnih iskustava te objavljivanjem ovakvih knjiga ojača konzervatorska struka i njezin potencijal da svojim kompetencijama pridonosi oblikovanju prostornih, kulturnih i identitetskih politika.

Na tom su tragu i Zaključci sastavljeni temeljem izlaganja na skupu te pojedinačnih pisanih priloga sudionika, a nalaze se na kraju zbornika. U njima se u devet točaka jezgrovito, ali sveobuhvatno izlažu ključne teme i problemi vezani uz konzervatorsku struku u Hrvatskoj i Sloveniji te predstavljaju smjernice za poboljšanje rada na zaštiti tradicijske baštine, oblikovanju zakonskog okvira djelovanja, edukaciji novih kadrova, financiranju obnove, boljoj prezentaciji kulturnih dobara itd.

Knjigu možete preuzeti ovdje.